100 години
Инспекция по труда
в България
Кол център към МТСП за предоставяне на социална информация
Начало

Стара версия на сайта на Главна инспекция по труда

Линк към актуалната версия на сайта: www.gli.government.bg

Главна инспекция по труда е Изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика. Агенцията упражнява цялостен контрол по спазване на трудовото законодателство съгласно Кодекса на труда и специализиран контрол по спазване на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Закона за насърчване на заетостта, както и на други нормативни актове.

Пред Вас е новата версия на уеб сайта на ИА „ГИТ”, създадена, за да отговори на обществената потребност от информация и услуги, свързани с контрола по спазване на трудовото законодателство.По достъпен и разбираем начин е предоставена информация за основни правни категории, свързани със законността на трудовите отношения и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Структурирана е съобразно нуждите на потребителите, така че ако сте работещ или работодател, бързо и лесно да намерите това, което Ви е необходимо. Работещите хора трябва да са запознати с основните си трудови права, работодателите трябва да знаят какво трябва да предприемат, за да осигурят законен труд и безопасност на своите работници и служители и как да го направят.

Нашето желание е да Ви бъдем максимално полезни в този процес. Ние работим, за да гарантираме единното и ефективно прилагане на трудовото законодателство във всички предприятия на територията на нашата страна.

 Съобщения на Пресцентъра

 Правителството признава представителност на национално равнище на четири организации на работодателите и две на работниците и служителите 2012-07-25
 Информация за българските граждани, търсещи работа в чужбина 2012-07-24
 Главната инспекция по труда настойчиво призовава работодателите да съобразят режима на работа с високите летни температури 2012-07-10
Архив
 

Актуално 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" обявява подбор за 110 свободни работни места за длъжността "асистент в инспекционната дейност" - допълнителна информация за подбора