100 години
Инспекция по труда
в България
Кол център към МТСП за предоставяне на социална информация
Дирекция "Инспекция по труда - Благоевград"
Адрес:
2700, гр.Благоевград, пл."Георги Измирлиев" №9, ет. 7
Работно време:

понеделник - петък
09:00 - 17:30 ч.

 

Когато в края на обявеното работно време  в служебните помещения има потребители на административни услуги, работата продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

 

 

Директор:

Петър Костадинов Попадиин

 

телефони: (073) 88 49 43 ; 88 49 42

факс: (073) 88 49 42

e-mail: oit_blagoevgrad@mbox.contact.bg