100 години
Инспекция по труда
в България
Кол център към МТСП за предоставяне на социална информация
Дирекция "Инспекция по труда - Варна"
Адрес:
9000, гр.Варна, ул."Христо Самсаров" №2А
Работно време:

понеделник - петък
09:00 - 17:30 ч.

 

Когато в края на обявеното работно време в служебните помещения има потребители на административни услуги, работата  продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

 

 

 

Директор:
инж. Иван Асенов Иванов

телефони: (052) 61 29 46 ; 61 29 41
факс: (052) 61 29 46
e-mail: oit_varna@mbox.contact.bg