100 години
Инспекция по труда
в България
Кол център към МТСП за предоставяне на социална информация
Дирекция "Инспекция по труда - Габрово"
Адрес:
5300, гр. Габрово, ул."Брянска" №30
Работно време:

понеделник - петък
09:00 - 17:30 ч.

 

Когато в края на обявеното работно време в служебните помещения има потребители на административни услуги, работата  продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

 

 

 

Директор:

Димитър Димитров

телефони: (066) 80 68 89

факс: (066) 80 82 92
e-mail: oit_gabrovo@mbox.contact.bg