100 години
Инспекция по труда
в България
Кол център към МТСП за предоставяне на социална информация
Дирекция "Инспекция по труда - Плевен"
Адрес:
5800, гр.Плевен, ул."Александър Стамболийски" №1
Работно време:

понеделник - петък
09:00 - 17:30 ч.

 

Когато в края на обявеното работно време в служебните помещения има потребители на административни услуги, работата  продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

 

 

 

 

Директор:

Владислав Тошков Николов


телефони: (064) 80 15 94

факс: (064) 80 03 69
e-mail: oit_pleven@mbox.contact.bg