100 години
Инспекция по труда
в България
Кол център към МТСП за предоставяне на социална информация

Дирекция "Инспекция по труда" София (за обл. София-град)

Извършва проверки по искания, сигнали и жалби и предоставя административни услуги за територията на Столична община:

1. Район "Връбница"

2. Район "Възраждане"

3. Район "Илинден"

4. Район "Изгрев"

5. Район "Искър"

6. Район "Красно село"

7. Район "Красна поляна" 

8. Район "Лозенец"

9. Район "Младост"

10. Район "Надежда"

11. Район "Оборище"

12. Район "Подуяне"

13. Район "Сердика"

14. Район "Слатина"

15. Район "Средец"

16. Район "Студентски"

17. Район "Триадица"

 

Адрес:
1040, гр.София, район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул."Лъчезар Станчев" №20
Работно време:

понеделник - петък
09:00 - 17:30 ч.

 

Когато в края на обявеното работно време в служебните помещения има потребители на административни услуги, работата  продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

 

 

 

Директор:
инж. Стефка Христова Диксокова

Телефон на приемната на Дирекция "Инспекция по труда" - София град: 971 40 25
телефони: (02) 971 25 85 

факс: (02) 873 55 40

e-mail: DOIT-Sofia-grad@mbox.contact.bg