100 години
Инспекция по труда
в България
Кол център към МТСП за предоставяне на социална информация
Дирекция "Инспекция по труда - Търговище"
Адрес:
7700, гр.Търговище, ул."Стефан Караджа" №1
Работно време:

понеделник - петък
09:00 - 17:30 ч.

 

Когато в края на обявеното работно време в служебните помещения има потребители на административни услуги, работата  продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

 

 

 

Директор:
инж. Галина Тодорова Градинарова

телефони: (0601)  6 22 51
факс: (0601) 6 22 51

e-mail: oit_trg@mbox.contact.bg